• ترجمه مدارک توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه روی سربرگ رسمی دار الترجمه
• اخذ تأییدیه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه در صورت نیاز و درخواست متقاضی
• اخذ تأییدیه سفارت ها در صورت نیاز و درخواست متقاضی
• اخذ تاییدیه وزرات خانه ها و سازمان های مربوطه در صورت نیاز (آموزش پرورش، روزنامه رسمی، نظام پزشکی، وزارت علوم)

چرا دارالترجمه فدرال ؟

دفتر ترجمه رسمی شماره 973 قوه قضاییه یا همان دارالترجمه رسمی فدرال از اسفند ماه سال 1392 کار خود را آغاز کرده است

ترجمه رسمی اسناد و مدارک اشاره همچنین انجام ترجمه های غیر رسمی در این مجموعه به وسیله بهترین مترجمان و متخصصان در این زمینه صورت می پذیرد که کاری با کیفیت بالا را در اختیار شما قرار می دهد.


همکاران ما

 

آقای نادرزاد

مترجم رسمی ترکی


دکتر عباسیان

مترجم رسمی انگلیسی


 

مشتریان ما

1

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

22

ترجمه غیر رسمی مقالات و متون

پرچم ترکیه

زبان ترکی استانبولی

ترجمه-تخصصی-قراردادهای-تجاری

ترجمه تخصصی قراردادهای تجاری